ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง

ประเภทธุรกิจและกิจการต่างๆของลูกค้า ที่บริษัท พี เอส ซี เอ็ม จำกัด เป็นที่ปรึกษา บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง

1.งานที่พักอาศัย บ้าน คอนโด

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง

2.โรงแรมและรีสอร์ท

3. อพาร์ทเมนท์

4. โรงพยาบาล

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง

5. โรงงานและโกดัง

6.ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า

7.ร้านอาหาร

8. อาคารสำนักงานราชการ และ เอกชน

9.โชว์รูม และ สถานีบริการ

10.คอมมูนิวตี้ มอลล

11.โรงเรียน อาคารเรียน หอประชุม

 

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง

© 2017 ที่ปรึกษาควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง.com All Rights Reserved.
ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง, บริหารงานก่อสร้าง