ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างโรงงานเครื่องสำอาง
เจ้าของ บริษัท จั่งวัฒนา กรุ๊ป จำกัด
ผู้รับจ้าง บริษัท โฟร์ อิน ไฟว์ จำกัด
ผู้ควบคุมงานและบริหาร บริษัท พี เอส ซี เอ็ม จำกัด
สถานที่ นิคมอุตสาหกรรม บิ๊กเกอร์แลนด์ ลำลูกกา คลอง 7
มูลค่าโครงการ 250 ล้านบาท
ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง
โครงการ ธนาคาร ทหารไทย (สาขาสนามเสือป่า )
เจ้าของ บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกแบบ บริษัท ดี ดี แอนด์ อาร์ซิเทค จำกัด
ผู้รับจ้าง บริษัท นิว พ้อยท์ วิศวกรรม จำกัด
ผู้ควบคุมงานและบริหาร บริษัท พี เอส ซี เอ็ม จำกัด
สถานที่ สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา
มูลค่างาน 80 ล้านบาท
โครงการ สำนักงานเงินมาธุรกิจ
เจ้าของ บริษัท เงินมา จำกัด
ผู้ออกแบบ บริษัท เออเทอริเออร์ ออฟอาร์ชิเทค จำกัด
ผู้รับจ้าง บริษัท รีอินโฟช์ (1995) จำกัด
ผู้ควบคุมงานและบริหาร บริษัท พี เอส ซี เอ็ม จำกัด
สถานที่ ถนน รามอินทรา 12 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ
มูลค่างานก่อสร้าง 50 ล้านบาท
ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง
โครงการ อาคารวรรณภพ
เจ้าของ บริษัท วรรณภพ จำกัด
ผู้ออกแบบ บริษัท เออเทอริเออร์ ออฟอาร์ชิเทค จำกัด
ผู้รับจ้าง บริษัท รีอินโฟช์ (1995) จำกัด
ผู้ควบคุมงานและบริหาร บริษัท พี เอส ซี เอ็ม จำกัด
สถานที่ ตำบลคูเวียง อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี
มูลค่างานก่อสร้าง 300 ล้านบาท

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง

© 2017-2022 ที่ปรึกษาควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง.com All Rights Reserved.
ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง, บริหารงานก่อสร้าง